Szanowni Klubowicze,

przypominamy Wam o obostrzeniach nałożonych na branżę sportową. Niestety ale nasz Klub pozostaje zamknięty w dalszym ciągu do dnia 14 lutego 2021 włącznie. Wszystkie ważne karnety zostają zamrożone. Stosujemy się do wydanego rozporządzenia. Do zobaczenia - mamy nadzieję, że jak najszybciej.

Z najlepszymi pozdrowieniami!

Zespół Klubu Strefa

Trenowanie do zawodów sportowych

Możesz trenować u nas do wszelkiego rodzaju maratonów i zawodów sportowych.

Otwarta strefa siłowni

Na ten moment otwieramy wydzieloną strefę siłowni bez zajęć grupowych.

Restrykcje i obostrzenia

W dalszym ciągu obowiązują pewne obostrzenia i restrykcje co do ilości osób, dezynfekcji, odstępów etc.

REGULAMIN BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA KLIENTA

Z KLUBU STREFA GYM & FITNESS

 aktualizacja 04.09.2020

 1. Przy wejściu do Klubu znajduje się informacja o maksymalnej liczbie ćwiczących  w Klubie (230 osób tj. 1 osoba na 7 m2 powierzchni) oraz przy wejściu na każdą salę.  Kontrolę nad liczbą osób w Klubie sprawują pracownicy Recepcji oraz w przypadku zajęć grupowych właściwi instruktorzy.
 1. Klientów z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) prosimy o korzystanie z usług Klubu w godzinach najmniej obłożonych tj.  od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do godz. 15.00, sobota i niedziela - 10.00 do 17.00. W razie wątpliwości co do aktualnego samopoczucia prosimy o  zaniechanie  korzystania z  usług Klubu do czasu ustania zagrożenia. Na terenie Klubu rozmieszczona jest infografika przedstawiająca ilość osób ćwiczących w podziale na godziny i dni tygodnia.
 2. Zaleca się utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami i pracownikami Klubu. Prosimy o dostosowanie się do bieżących zaleceń instruktora (-ów) w czasie zajęć grupowych.
 3. Rezerwację wejścia na zajęcia grupowe i odpowiednio jej anulację należy przeprowadzić za pomocą internetowego systemu rezerwacji, który znajduje się na naszej stronie internetowej (klubstrefa.pl). W systemie znajduje się aktualny dzienny grafik zajęć uwzględniający limity ilości osób na poszczególnych zajęciach (limit uwzględnia powierzchnię sali i rodzaj zajęć).  W przypadku rezygnacji z wejścia, prosimy o stosowną anulację w systemie rezerwacji lub telefon z taką informacją do recepcji Klubu (81 525 66 21). Osoba, która uporczywie nie dostosuje się do niniejszej prośby, po wcześniejszym przypomnieniu, zostanie pozbawiona możliwości rezerwacji wejść w systemie rezerwacji.
 4. Sprzęt do ćwiczeń jest tak ustawiony, aby zapewnić  odpowiednie odległości  od siebie (przynajmniej 1,5 m)  lub wykluczony z użytkowania (odpowiednio oznaczony lub wycofany do magazynu). Bieżacy nadzór w tym zakresie  sprawuje personel Klubu.  Uwaga: zmieniliśmy rozmieszczenie sprzętu do ćwiczeń w Klubie, w razie wątpliwości co do jego umiejscowienia prosimy o kontakt z personelem.
 5. Ustala się przerwę techniczną  w ciągu dnia w godzinach 12.30 – 13.00  na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń. Prosimy o zaplanowanie treningów w  taki sposób, aby rozpocząć go lub zakończyć w  odpowiednich godzinach z pominięciem czasu przerwy technicznej.
 6. Klub zapewnia możliwość wietrzenia pomieszczeń w sposób naturalny lub mechaniczny (zwiększyliśmy w systemie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej krotność  wymiany świeżego – atmosferycznego powietrza (system nie podaje powietrza z cyrkulacji) . Zużyte powietrze usuwane jest na zewnątrz obiektu. Nie stosujemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji.
 7. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz płyn do dezynfekcji są dostępne dla klientów w obszarze wejścia/ recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń. Klub zapewnia preparat do dezynfekcji w  każdej strefie treningowej w zasięgu wzroku osób trenujących. W pojemnikach na mydło używamy mydła antybakteryjnego.
 8. Zgodnie z utartą w Klubie zasadą przypominamy i prosimy osoby ćwiczące o zdezynfekowanie każdego użytego  urządzenia przed i po zakończonym ćwiczeniu. W salach do ćwiczeń grupowych wprowadza się nowe rozwiązanie polegające na podział drobnego sprzętu tj. maty, sztangielki, stepy, kostki do jogi, piłki -  na  „zdezynferkowany”, który znajduje się w miejscach tradycyjnych  oraz sprzętu użyty podczas ćwiczeń, który należy odłożyć w miejsce oznaczone  „do dezynfekcji”. Zakazuje się użycia takiego sprzętu po raz kolejny przed jego ponownym zdezynfekowaniem.
 9. Zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy np. maty.
 10. Uprasza się aby przy stanowisku recepcyjnym bezpośrednio znajdowała się 1 osoba. Na podłodze są  wyznaczenie strefy zapewniające  zachowanie odpowiednich odległości między klientami przed recepcją. Recepcja kontroluje liczbę klientów przebywających w Klubie, w przypadku przekroczenia limitu osób  liczby 150, poprosimy o opuszczenie terenu Klubu i wejście w innych godzinach . Pierszeństwo wejścia mają osoby zapisane na zajęcia grupowe.  Pracownik Recepcji decyduje o przydziale pomieszczenia szatni i  numeru kluczyka. Prosimy o uszanowanie tej decyzji.
 11. W godzinach o najwyższym obłożeniu tj. każdego dnia pomiędzy 17.00 i 20.00 uprasza się o przebywanie na terenie Klubu w czasie nie dłuższym niż niezbędne minimum do przeprowadzenia treningu. Osoby towarzyszące, w szczególności rodzice przyprowadzający dzieci, uprasza się o niezwłoczne opuszczenie Klubu.
 12. Możliwość funkcjonowania saun, solarium, stref relaksu, kabin prysznicowych jest zależne od obowiązującego prawa i będzie dostosowywane na bieżąco. Nie używamy suszarek nadmuchowych do rąk.
 13. Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu przez klienta.
 14. Dezynfekcje toalet przeprowadzamy nie rzadziej niż co 2h w godzinach szczytu (w dni robocze od godz. 16). Prosimy o równomierne korzystanie z toalet w strefie szatni, w strefie urody oraz w strefie siłowni i cardio.
 15. Klienci nie mogą skorzystać z usługi jeśli: obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej, są objęci kwarantanną lub izolacją, mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19.
 16. Jeśli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z usług Klubu zostanie on poproszony o jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego. W takim przypadku natychmiast przerywa się zajęcia, gruntownie dezynfekuje przestrzenie, w których przebywał zakażony klient oraz dezynfekuje urządzenia i przyrządy, które były wykorzystywane przez niego w trakcie świadczenia usługi. O zdarzeniu informuje się Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Lublinie. Ustala się listę  pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w otoczeniu klienta, zabezpiecza monitoring z kamer  i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 17. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

REGULAMIN BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA KLIENTA

Z KLUBU STREFA GYM & FITNESS

 aktualizacja 04.09.2020

 1. Przy wejściu do Klubu znajduje się informacja o maksymalnej liczbie ćwiczących  w Klubie (230 osób tj. 1 osoba na 7 m2 powierzchni) oraz przy wejściu na każdą salę.  Kontrolę nad liczbą osób w Klubie sprawują pracownicy Recepcji oraz w przypadku zajęć grupowych właściwi instruktorzy.
 2. Klientów z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) prosimy o korzystanie z usług Klubu w godzinach najmniej obłożonych tj.  od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do godz. 15.00, sobota i niedziela - 10.00 do 17.00. W razie wątpliwości co do aktualnego samopoczucia prosimy o  zaniechanie  korzystania z  usług Klubu do czasu ustania zagrożenia. Na terenie Klubu rozmieszczona jest infografika przedstawiająca ilość osób ćwiczących w podziale na godziny i dni tygodnia.
 3. Zaleca się utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami i pracownikami Klubu. Prosimy o dostosowanie się do bieżących zaleceń instruktora (-ów) w czasie zajęć grupowych.
 4. Rezerwację wejścia na zajęcia grupowe i odpowiednio jej anulację należy przeprowadzić za pomocą internetowego systemu rezerwacji, który znajduje się na naszej stronie internetowej (klubstrefa.pl). W systemie znajduje się aktualny dzienny grafik zajęć uwzględniający limity ilości osób na poszczególnych zajęciach (limit uwzględnia powierzchnię sali i rodzaj zajęć).  W przypadku rezygnacji z wejścia, prosimy o stosowną anulację w systemie rezerwacji lub telefon z taką informacją do recepcji Klubu (81 525 66 21). Osoba, która uporczywie nie dostosuje się do niniejszej prośby, po wcześniejszym przypomnieniu, zostanie pozbawiona możliwości rezerwacji wejść w systemie rezerwacji.
 5. Sprzęt do ćwiczeń jest tak ustawiony, aby zapewnić  odpowiednie odległości  od siebie (przynajmniej 1,5 m)  lub wykluczony z użytkowania (odpowiednio oznaczony lub wycofany do magazynu). Bieżacy nadzór w tym zakresie  sprawuje personel Klubu.  Uwaga: zmieniliśmy rozmieszczenie sprzętu do ćwiczeń w Klubie, w razie wątpliwości co do jego umiejscowienia prosimy o kontakt z personelem.
 6. Ustala się przerwę techniczną  w ciągu dnia w godzinach 12.30 – 13.00  na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń. Prosimy o zaplanowanie treningów w  taki sposób, aby rozpocząć go lub zakończyć w  odpowiednich godzinach z pominięciem czasu przerwy technicznej.
 7. Klub zapewnia możliwość wietrzenia pomieszczeń w sposób naturalny lub mechaniczny (zwiększyliśmy w systemie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej krotność  wymiany świeżego – atmosferycznego powietrza (system nie podaje powietrza z cyrkulacji) . Zużyte powietrze usuwane jest na zewnątrz obiektu. Nie stosujemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji.
 8. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz płyn do dezynfekcji są dostępne dla klientów w obszarze wejścia/ recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń. Klub zapewnia preparat do dezynfekcji w  każdej strefie treningowej w zasięgu wzroku osób trenujących. W pojemnikach na mydło używamy mydła antybakteryjnego.
 9. Zgodnie z utartą w Klubie zasadą przypominamy i prosimy osoby ćwiczące o zdezynfekowanie każdego użytego  urządzenia przed i po zakończonym ćwiczeniu. W salach do ćwiczeń grupowych wprowadza się nowe rozwiązanie polegające na podział drobnego sprzętu tj. maty, sztangielki, stepy, kostki do jogi, piłki -  na  „zdezynferkowany”, który znajduje się w miejscach tradycyjnych  oraz sprzętu użyty podczas ćwiczeń, który należy odłożyć w miejsce oznaczone  „do dezynfekcji”. Zakazuje się użycia takiego sprzętu po raz kolejny przed jego ponownym zdezynfekowaniem.
 10. Zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy np. maty.
 11. Uprasza się aby przy stanowisku recepcyjnym bezpośrednio znajdowała się 1 osoba. Na podłodze są  wyznaczenie strefy zapewniające  zachowanie odpowiednich odległości między klientami przed recepcją. Recepcja kontroluje liczbę klientów przebywających w Klubie, w przypadku przekroczenia limitu osób  liczby 150, poprosimy o opuszczenie terenu Klubu i wejście w innych godzinach . Pierszeństwo wejścia mają osoby zapisane na zajęcia grupowe.  Pracownik Recepcji decyduje o przydziale pomieszczenia szatni i  numeru kluczyka. Prosimy o uszanowanie tej decyzji.
 12. W godzinach o najwyższym obłożeniu tj. każdego dnia pomiędzy 17.00 i 20.00 uprasza się o przebywanie na terenie Klubu w czasie nie dłuższym niż niezbędne minimum do przeprowadzenia treningu. Osoby towarzyszące, w szczególności rodzice przyprowadzający dzieci, uprasza się o niezwłoczne opuszczenie Klubu.
 13. Możliwość funkcjonowania saun, solarium, stref relaksu, kabin prysznicowych jest zależne od obowiązującego prawa i będzie dostosowywane na bieżąco. Nie używamy suszarek nadmuchowych do rąk.
 14. Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu przez klienta.
 15. Dezynfekcje toalet przeprowadzamy nie rzadziej niż co 2h w godzinach szczytu (w dni robocze od godz. 16). Prosimy o równomierne korzystanie z toalet w strefie szatni, w strefie urody oraz w strefie siłowni i cardio.
 16. Klienci nie mogą skorzystać z usługi jeśli: obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej, są objęci kwarantanną lub izolacją, mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19.
 17. Jeśli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z usług Klubu zostanie on poproszony o jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego. W takim przypadku natychmiast przerywa się zajęcia, gruntownie dezynfekuje przestrzenie, w których przebywał zakażony klient oraz dezynfekuje urządzenia i przyrządy, które były wykorzystywane przez niego w trakcie świadczenia usługi. O zdarzeniu informuje się Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Lublinie. Ustala się listę  pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w otoczeniu klienta, zabezpiecza monitoring z kamer  i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 18. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.