Trener personalny dba o bezpieczeństwo ćwiczącego, pilnuje poprawności wykonywania ćwiczeń, motywuje do działania i wysiłku. Trening personalny poprzedzony jest szczegółowym wywiadem, podczas którego wspólnie z trenerem ustala się zasady współpracy i cele tak, aby jak najszybciej osiągnąć oczekiwane rezultaty. Osoba trenująca pod okiem wykwalifikowanego trenera może dużo efektywniej i przyjemniej osiągnąć swoje cele, ćwicząc w atmosferze zaufania i przyjaźni.

3 gwarantowane elementy treningu personalnego

Szczegółowy wywiad i dostosowanie treningu bezpośrednio do realizowanych celów.
Wyczerpujące omówienie, pokaz i wykonanie wszystkich ćwiczeń wraz z ćwiczącym.
Rozpisany na przejrzystym arkuszu plan treningowy wraz z zalecaną dietą i suplementacją.

Czym jest trening personalny?

Podczas treningu personalnego ćwiczący otoczony jest całkowitą opieką trenera personalnego, który jest swego rodzaju „doktorem pierwszego kontaktu”. Trener diagnozuje potrzeby, cele, predyspozycje i wraz z ćwiczącym współtworzy strukturę treningu. W czasie trwania treningu trener jest całkowicie do dyspozycji ćwiczącego, służy swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami praktycznymi. Trening personalny przebiega według ściśle określonego planu, który jest indywidualnie układany dla ćwiczącego. Pod uwagę wzięte są ogólne i szczegółowe cele ćwiczącego, jego predyspozycje fizyczne oraz umiejętności, a także wszelkie przeciwwskazania medyczne. Trener pomaga w doborze formy treningowej, intensywności i obciążenia oraz udziela porad w zakresie dietetyki i suplementacji.

Główne zalety treningu personalnego:

✔ maksymalna indywidualizacja treningu

✔ wysoki poziom bezpieczeństwa i niskie ryzyko kontuzji

✔ skuteczność działania

✔ nieustanna motywacja

✔ gwarancja poprawności techniki wykonywania ćwiczeń

✔ eliminacja złych nawyków ćwiczeniowych

✔ oszczędność czasu

✔ atmosfera przyjaźni i zaufania